Συμβουλευτική

" Η Συμβουλευτική είναι μια βοηθητική διαδικασία που στοχεύει όχι να αλλάξει τον άνθρωπο, αλλά να τον βοηθήσει να κάνει χρήση των προσόντων που διαθέτει προκειμένου να αντιμετωπίσει με επιτυχία την ζωή..." (Tyler, 1961)

Ψυχοθεραπεία

H ψυχοθεραπευτική διαδικασία γίνεται ένα μονοπάτι προς την αυτογνωσία και την ψυχική ενδυνάμωση και το άτομο οδηγείται στην ανακούφιση από τον ψυχικό πόνο και τα συμπτώματα, όπως επίσης και στην ανακάλυψη ενός πιο ικανοποιητικού, γεμάτου νόημα τρόπου ζωής...

Online Συμβουλευτική

Σήμερα όλο και περισσότερα άτομα ανακαλύπτουν καθημερινά τα πρακτικά πλεονεκτήματα και στη συνέχεια τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από την online συμβουλευτική...