Τι είναι ο Ψυχολόγος

Ο ψυχολόγος είναι ο επιστήμονας ο οποίος ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, όπου αυτό είναι δυνατό, των ψυχικών και των συναισθηματικών διαταραχών όπως και των προβλημάτων προσαρμογής στο κοινωνικό περιβάλλον ενός ατόμου.

Κατά την ψυχοθεραπεία, ο ψυχολόγος είναι πιστά αφοσιωμένος σε κάποιες βασικές σημαντικές αρχές όπως η ειλικρίνεια, η αποδοχή, η εμπιστοσύνη, η προστασία και η εχεμύθεια τις οποίες γνωστοποιεί εξαρχής στον θεραπευόμενό του προκειμένου να εγκαθιδρυθεί η θεραπευτική τους σχέση. Η συνάντησή τους πραγματοποιείται με σταθερή συχνότητα (συνήθως εβδομαδιαία) σε ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον επικοινωνίας και μέσω διακριτικών ερωτήσεων και διαφόρων άλλων τεχνικών και μεθόδων, ο ψυχολόγος βοηθά το άτομο να εκφραστεί, να κατανοήσει σε βάθος τον τρόπο που σκέπτεται και συμπεριφέρεται και να επιλέξει με αντικειμενικότητα τι μπορεί να κάνει ο ίδιος για να βελτιώσει τη ζωή του. 

Ο ψυχολόγος δεν είναι ιατρός. Γι αυτό και δεν είναι σε θέση να χορηγήσει ή να συστήσει φαρμακευτική αγωγή. Στόχος του είναι να αντιληφθεί τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές ενός ατόμου, να κατανοήσει την αιτία τους, να βοηθήσει το άτομο να τις αναγνωρίσει και να τον εκπαιδεύσει να τις βελτιώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αν διαπιστώσει την ανάγκη για χορήγηση κάποιου φαρμάκου, τότε παραπέμπει τον θεραπευόμενό του σε κάποιον ψυχίατρο για περαιτέρω κατεύθυνση. 

Ο ψυχολόγος είναι ένας επιστήμων ακροατής. Δεν ενδιαφέρεται να κρίνει ούτε να κατακρίνει. Το θεραπευτικό του έργο είναι να βοηθήσει κάποιον να κατανοήσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του και να τον καθοδηγήσει να δει πιο αντικειμενικά και αποστασιοποιημένα την επίδραση των προβλημάτων του στην ψυχική του υγεία και τη ζωή του γενικότερα. Μαθαίνοντάς τον πώς να εντοπίζει και να ελέγχει τους ανεδαφικούς φόβους του και να αποφεύγει τους ανέφικτους στόχους, ο ψυχολόγος βοηθάει τον θεραπευόμενό του να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του και να βελτιώσει τη σχέση του μαζί τους. 

Τέλος, κάτι εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι ο ψυχολόγος δεν μπορεί να βοηθήσει κάποιον που δε θέλει να βοηθηθεί. Η συνεργασία ψυχολόγου – θεραπευόμενου είναι ουσιώδης, απαιτεί δουλειά και προϋποθέτει υπομονή, εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια.